Lá Love without condition – Messenger Oracle

Messenger Oracle, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Love without condition

Ý nghĩa lá Love without condition trong bộ Messenger Oracle

Bạn có thường cảm thấy việc cho người khác lời khuyên thật dễ dàng, khi mà thật ra thì những lời khuyên đó là những gì bạn, chính bạn đang trốn tránh không muốn nghe theo? Bạn có cảm thấy việc xoa dịu người khác, tử tế và đồng cảm với họ dễ dàng hơn hẳn? Đã đến lúc bạn nên đối tốt với chính mình, tự yêu lấy mình – cả những yếu điểm và điểm mạnh – không có giới hạn hay điều kiện. Tử tế với bản thân hơn đi vì bạn hoàn toàn xứng đáng với sự chăm lo và thương yêu không điều kiện như những gì bạn dành cho người khác.

Bộ bài Messenger Oracle – Ravynne Phelan

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Messenger Oracle

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *