Lá Respect your boundaries – Messenger Oracle

Messenger Oracle, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Respect your boundaries

Ý nghĩ lá Respect your boundaries - Messenger Oracle

Người khác sẽ không tôn trọng những ranh giới tình cảm bạn đặt ra trong mối quan hệ nếu như chính ngay bản thân bạn cũng không tôn trọng chúng. Hiểu và yêu chính mình. Nếu bạn không đối xử với chính bản thân mình bằng chính những điều bạn mong chờ người đối xử với mình thì chẳng ai quan tâm đến đâu. Và nếu như bạn không tôn trọng niềm tin và ước mơ của chính bạn thì cũng chẳng có ai làm điều đó cả. Hãy tôn trọng chính mình bằng cách đối xử với bản thân bằng sự quan tâm, chuẩn mực mà bạn mong người khác sẽ thực hiện đối với mình.

Bộ bài Messenger Oracle – Ravynne Phelan

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Messenger Oracle

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *