Lá Know your power – Messenger Oracle

Messenger Oracle, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Know your power

Ý nghĩa lá Know your power trong bộ Messenger Oracle

Bạn có quyền lựa chọn trong mọi việc. Bạn sinh ra với quyền được tự do quyết định nhưng hiển nhiên cái gì nó cũng có cái giá của nó. Để hoàn toàn làm chủ được nó bạn phải học cách chấp nhận trách nhiệm về mọi thứ mình chọn cho dù bạn có ủy quyền cho người khác lựa chọn hoặc áp đặt suy nghĩ của họ lên bạn. Hiểu và nhìn nhận nó bằng chính lựa chọn và hành động của bạn.

Bộ bài Messenger Oracle – Ravynne Phelan

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Messenger Oracle

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *