Lá We are all connected – Messenger Oracle

Messenger Oracle, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


We are all connected

Ý nghĩa lá We are all connected trong bộ Messenger Oracle

Chúng ta phụ thuộc vào nhau để sống. Nếu chúng ta phá hủy những thứ chúng ta phụ thuộc vào thì chúng ta cũng sẽ diệt vong. Tất cả chúng ta đều kết nối với nhau, gây hại cho môi trường tự nhiên cũng chính là tự hại mình. Chúng ta không đơn thuần chỉ là con người, chúng ta là những đứa con của Gaia, là anh chị em của tất cả những sinh vật sống. Hãy yêu thương tất thảy như bạn yêu quý chính mình, chấp nhận chúng như bạn đã chấp nhận mình.

Bộ bài Messenger Oracle – Ravynne Phelan

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Messenger Oracle

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *