Lá Surrender to the flow – Messenger Oracle

Messenger Oracle, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Surrender to the flow

Ý nghĩa lá Surrender to the flow trong bộ Messenger Oracle

Bằng những lựa chọn và hành động bạn có lèo lái cuộc đời mình theo ý bạn muốn nhưng đôi khi quá cứng đầu trong một việc gì đó có thể hãm bạn xuống vực sâu thay vì đẩy bạn tiến về phía trước. Bạn có thể vẫn sẽ đi được theo hướng bạn chọn nhưng đó lại không phải là hướng bạn cần đi để hoàn thành cuộc hành trình. Hãy buông lỏng tay cầm và thả mình theo dòng chảy để rồi trước khi bạn kịp nhận ra bạn đã đến được nơi bạn cần đến.

Bộ bài Messenger Oracle – Ravynne Phelan

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Messenger Oracle

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *