Lá Follow the moon – Messenger Oracle

Messenger Oracle, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Follow the moon

Giải nghĩa lá Folow the moon trong bộ Messenger Oracle

¾ bề mặt của Gaia được bao phủ bởi nước và lực hấp dẫn của mặt trăng có thể làm dâng mực nước biển trên vùng xích đạo theo hướng đi của nó. Cơ thể con người cũng có 2/3 là nước bởi vậy nên chúng ta cũng chịu ảnh hưởng tương tự. Chúng ta cũng như mặt trăng, có lúc tròn lúc khuyết vì vậy hãy cứ thử ghi chép lại, theo dõi vòng quay của mặt trăng và xem xem chúng ta nghĩ gì và cảm thấy như thế nào khi ánh sáng của trăng mạnh lên và yếu đi. Hãy dành thời gian để tìm hiểu xem sức mạnh của mặt trăng ảnh hưởng thế nào lên cơ thể và cảm xúc của mình.

Bộ bài Messenger Oracle – Ravynne Phelan

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Messenger Oracle

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *