Lá Show that you care – Messenger Oracle

Messenger Oracle, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Show that you care

Ý nghĩa lá Show that you care trong bộ Messenger Oracle

Đừng tự cô lập chính mình khỏi cuộc sống và khỏi những người xung quanh. Hãy mở lòng, hỏi xin sự giúp đỡ hoặc trợ giúp những khi bạn cần. Hoặc đã sử nếu ai đó xung quanh bạn cần được quan tâm và giúp đỡ thì hãy chìa cho họ một bàn tay không chút thắc mắc, do dự. Khó khăn sẽ giảm đi phân nửa khi có người cùng san sẻ. Đây không phải là lúc để thu mình và tự cô lập hoặc bỏ rơi một ai đó khi họ cần giúp đỡ. Hãy luôn sẵn sàng, quan tâm và đồng cảm với mọi người. Hãy mở lòng và trở thành một người bạn cũng như cho người khác cơ hội trở thành bạn của mình.

Bộ bài Messenger Oracle – Ravynne Phelan

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Messenger Oracle

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *