Lá Know you belong – Messenger Oracle

Messenger Oracle, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Know you belong

Ý nghĩa lá Know you belong trong bộ Messenger Oracle

 Bạn có vị thế. Bạn có mục đích. Bạn “đặc biệt”. Đừng bao giờ thay đổi con người mình chỉ để người khác chấp nhận bạn và cũng đừng có phủ nhận bản chất của mình bằng cách để cho người khác định hình bạn là ai. Nếu thay đổi chỉ để cho phù hợp với suy nghĩ và đánh giá của một cá nhân hay tập thể nào đó thì chẳng có ích lợi gì cho bạn cả, bạn không cần phải thay đổi để có thể hòa hợp. Bạn là đứa trẻ được Gaia và những linh hồn tối thượng phù hộ, đơn giản chính vì bạn là bạn mà thôi.

Bộ bài Messenger Oracle – Ravynne Phelan

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Messenger Oracle

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *