Lá Seven of Wands – Cat's Eye Tarot

Cat's Eye Tarot, Tarot Việt Nam


Seven of Wands

Lá Seven of Wands - Cat's Eye Tarot

Từ khóa: Hung hăng, chống cự, phán xét.

Một chú mèo lông đỏ ngang ngạnh đối mặt kẻ đuổi bắt và bảo vệ vị trí của mình với sự quyết tâm. Dù con chó to lớn và khỏe mạnh hơn nhiều, thì chú mèo đó vẫn có nguồn năng lượng mạnh mẽ từ lòng tin của chính mình.

Trong một trải bài: Có những lúc bạn phải đứng dậy đấu tranh vì những gì mình tin tưởng. Tuy nhiên, nếu bạn luôn thấy mình đứng một mình chống lại thế giới, có lẽ đã đến lúc bạn cần xem lại những điều bạn thực sự tin tưởng.

Sách Cat’s Eye Tarot – Debra Givin

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Cat’s Eye Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *