Lá Eight of Wands – Cat's Eye Tarot

Cat's Eye Tarot, Tarot Việt Nam


Eight of Wands

Lá Eight of Wands - Cat's Eye Tarot

Từ khóa: Hành động nhanh, kết thúc, tin tức.

Khi những lính cứu hỏa đang làm việc để kiểm soát ngọn lửa dữ dội, một con mèo mẹ trẻ giải cứu những đứa con của mình ra khỏi tòa nhà đang cháy. Không có thời gian để do dự, hành động nhanh là cách phản ứng duy nhất và thất bại không phải là một lựa chọn.

Trong một trải bài: Những nhiệm vụ khó khăn yêu cầu sự chú ý ngay tức khắc từ bạn. Chờ đợi không phải là một lựa chọn, đây chính là thời điểm để hành động. Đừng sợ. Bạn có những gì bạn cần. Hãy tin vào bản năng và làm những gì bạn phải làm.

Sách Cat’s Eye Tarot – Debra Givin

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Cat’s Eye Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *