Lá Eight of Wands – Mystical Manga Tarot

Mystical Manga Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Eight of Wands

Ý nghĩa lá Eight of Wands trong bộ bài Mystical Manga Tarot
Ý nghĩa lá Eight of Wands trong bộ bài Mystical Manga Tarot

Nghĩa tiên đoán: tất cả những con thiên nga trong đàn đã xếp hàng và sẵn sàng bay. Tất cả những sự kiện đã được sắp xếp xong và sẵn sàng cho ra kết quả. Kết quả cuối cùng không phải là một điều gì đó gây ngạc nhiên vì nó là một kết luận có logic. Cho dù đã thực hiện những bước nào đi nữa, chúng sẽ tiếp tục có lẽ là nhanh hơn dự kiến và đạt được hiệu ứng mong muốn. Trong lúc này, nếu ngăn cản mọi thứ sẽ có thể có kết quả nhưng rồi sẽ tạo nên sự hỗn loạn không đáng.

Lời khuyên: bạn đã hoàn thành tất cả công việc cần thiết rồi, hãy lùi lại một chút và xem mọi thứ diễn ra thế nào thôi.

Nghĩa ngược: hỗn loạn, lộn xộn, trì hoãn.

Sách Hướng Dẫn Mystical Manga Tarot – Barbara Moore

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Mystical Manga Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *