Lá Nine of Wands – Mystical Manga Tarot

Mystical Manga Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Nine of Wands

Ý nghĩa lá Nine of Wands trong bộ bài Mystical Manga Tarot
Ý nghĩa lá Nine of Wands trong bộ bài Mystical Manga Tarot

Nghĩa tiên đoán: hãy chuẩn bị tinh thần, hãy cẩn thận hết mức có thể. Kinh nghiệm cho thấy rằng trong trường hợp này thì bạn sắp sửa có vấn đề rồi. Rất có thể đây là một trận chiến đang tiến diễn hoặc một vấn đề, một vòng xoay nào đó cứ lặp đi lặp lại mãi… có lẽ là công việc, bên trong một hội nhóm xã hội, trong một mối quan hệ nào đó. Lá bài này có sự mệt nhọc giống như là bạn phát mệt vì cứ lặp đi lặp lại một trận chiến duy nhất vậy. Thật không may, trừ khi có thứ gì đó thay đổi thì trường hợp này cũng chỉ là “cùng một thứ, chỉ khác ngày” mà thôi.

Lời khuyên: hãy sẵn sàng để chiến đấu… lại một lần nữa. Hoặc tìm ra một cách nào đó để ngăn chặn vòng xoay sản sinh ra những vấn đề này.

Nghĩa ngược: sự chịu đựng đoạ đày, phản bội, bướng bỉnh.

Sách Hướng Dẫn Mystical Manga Tarot – Barbara Moore

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Mystical Manga Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *