Lá Six of Coins – Mystical Manga Tarot

Mystical Manga Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Six of Coins

Ý nghĩa lá Six of Coins trong bộ bài Mystical Manga Tarot
Ý nghĩa lá Six of Coins trong bộ bài Mystical Manga Tarot

Người ta nói chính trị là thể hiện người nào lấy được cái gì – khi nào lấy được nó – làm thế nào lấy được nó. Lá bài này không nhất thiết phải nói về chính trị, thế nhưng nghĩa của nó là những gì người ta có – những thứ người ta không có – sự phân phối các nguồn tài nguyên. Một ai đó đã có những gì họ cần và những gì người khác cần. Nhân vật đang nắm giữ tất cả các đồng coin đang đưa ra quyết định và suy xét xem ai nên được giúp đỡ khi họ đã yêu cầu. Một số người sẽ hài lòng, một số người khác lại không như vậy.

Lời khuyên: bạn có năng lực giúp đỡ người khác và bạn nên làm như vậy. Hơn nữa, sẽ rất tốt đẹp nếu bạn làm điều đó thật tử tế và nhẹ nhàng hết sức có thể… bạn hãy giúp người đó giữ gìn phẩm giá của họ.

Nghĩa ngược: keo kiệt, từ chối giúp đỡ, đánh thuế không công bằng, không sẵn sàng tiếp nhận sự giúp đỡ, không thể giúp đỡ người khác.

Sách Hướng Dẫn Mystical Manga Tarot – Barbara Moore

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Mystical Manga Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *