Lá VIII. Strength – Black Cats Tarot

Black Cats Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


VIII. Strength

Ý nghĩa lá VIII. Strength trong bộ Black Cats Tarot

Lá bài này khiến chúng ta suy nghĩ lại sức mạnh đọng lại mang giá trị như niềm đam mê, sức sống, và lòng tốt. Để chế ngự sư tử không cần phải độc ác hay hung bạo. Can đảm, ý chí và trí tuệ là đủ.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Dịch: Dung Bim

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *