Lá IV. The Emperor – Black Cats Tarot

Black Cats Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


IV. The Emperor

Ý nghĩa lá IV. The Emperor trong bộ Black Cats Tarot

Emperor thống trị với sức mạnh và sự bền vững. Emperor yêu sự an toàn về tình cảm và vật chất, những nguyên tố thể hiện vị trí của ngài. Emperor rất chắc chắn về bản thân và khi cần thiết, hành động quả quyết. Emperor thỉnh thoảng có thể nghiêm khắc. Lá bài này gợi ý sử dụng sức mạnh của người khác hợp lý, chứ không tìm cách lạm dụng họ.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Dịch: Dung Bim

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *