Lá VI. The Lovers – Black Cats Tarot

Black Cats Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


VI. The Lovers

Ý nghĩa lá VI. The Lovers trong bộ Black Cats Tarot

Lá bài này gợi ý tin tức về quan hệ và hành động của người khác. Những năng lượng mới tác động Đối Tượng đến với chúng ta mang những mơ ước, quà tặng, và những lời hứa. Đã đến lúc chúng ta mở lòng với cuộc sống và nâng cao ý thức qua những cam kết.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Dịch: Dung Bim

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *