Lá Three of Wands – Gothic Tarot

Gothic Tarot, Tarot Việt Nam


Three of Wands

24

Bị gắn chặt và bị ràng buộc trong một thương vụ hoặc một doanh nghiệp được thành lập, thương mại thành công, sự thăm dò, một hành động có tính chất anh hùng có liên quan đến một vài sự hy sinh. Diễn giải ngược: Một kết thúc với những rắc rối, một nỗ lực hợp tác.

Nghĩa chính: Three of Wands đại diện cho một hợp đồng ràng buộc bạn với một dự án đang triển khai. Một liên doanh có thể đòi hỏi rất nhiều sự chú ý của cá nhân bạn, nhưng bạn sẽ được hưởng lợi từ sự lao động của mình. Bạn cam kết gắn bó sâu sắc với sự nghiệp của bạn và vị thế chuyên nghiệp. Bạn sẽ được tham gia vào một sự kiện mà sự kiện này sẽ phô bày lòng can đảm và sức mạnh của bạn, mặc dù nó có thể đòi hỏi sự thiệt hại về cá nhân. Những khám phá hay cuộc hành trình mới sẽ tìm đến với hoàn cảnh hiện tại của bạn. Nếu đảo ngược lá bài, nó biểu thị hành động hữu ích có thể dẫn đến sự giải thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn đang diễn ra.

Một con rắn màu đỏ thẫm quấn quanh ba cây đũa thần đang giao nhau, và ràng buộc chúng lại với nhau. Con rắn quấn mình xuyên suốt những cây đũa thần này, nó hấp thụ năng lượng huyền bí của chúng và chuyển sức mạnh vào các lối thoát có tính cách xây dựng. Gợi nhớ về y hiệu, biểu tượng con rắn thống trị của ngành y tế, Three of Wands biểu thị sự khai thác các sức mạnh kết hợp vì mục đích lợi nhuận, sáng tạo. Sự đan xen phức tạp của con rắn với các cây quyền trượng huyền bí cho thấy một liên doanh phức tạp, nhiều thách thức đòi hỏi phải có kỹ năng và tư duy, nhưng cuối cùng sẽ chứng minh nó rất giá trị.

Three of Wands cũng là một biểu tượng của sự hy sinh cá nhân mà sẽ tạo ra năng suất. Cũng như con rắn đã sử dụng từng chút một trong hữu thể của nó để thống nhất các cây quyền trượng và kết chúng lại với nhau, chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta có thể bị đòi hỏi một sự hy sinh lớn lao về thời gian và sức lao động trước khi chúng ta có thể gặt hái những phần thưởng từ những nỗ lực của mình. Three of Wands cũng có thể chỉ ra một thử thách đáng kể, trong đó sự dũng cảm và sức mạnh của một người sẽ bị thử thách và sự hy sinh cá nhân sẽ phải bỏ ra trước khi có thể đạt được chiến thắng.

Nghệ thuật: Three of Wands (2002).

Sách Gothic Tarot – Joseph Vargo

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Gothic Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *