Lá Two of Wands – Cat's Eye Tarot

Cat's Eye Tarot, Tarot Việt Nam


Two of Wands

Lá Two of Wands - Cat's Eye Tarot

Từ khóa: Sức mạnh bản thân, lòng can đảm, tính nguyên bản.

Một con mèo trẻ gan dạ với chân ra ngoài để túm lấy một con thằn lằn nhỏ màu xanh. Con mèo tự tin này thưởng thức cảm giác hồi hộp từ một thử thách và là hình mẫu thu nhỏ của sức mạnh bản thân.

Trong một trải bài: Khi lá này xuất hiện, đây có thể là một lời nhắc nhở rằng bạn có sức mạnh khiến sự việc xảy ra. Tình huống của bạn có lẽ cần một cách tiếp cận mới hay một hành động dũng cảm đúng lúc.

Sách Cat’s Eye Tarot – Debra Givin

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Cat’s Eye Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *