Tại sao lại có 4 bộ nhỏ suit trong Tarot?

Hỏi Đáp


[Hỏi] Tại sao Tarot lại phải chia thêm 4 bộ nhỏ (suit) nữa?

[Đáp]  Chà, câu hỏi của bạn cũng khá là “khoai” nhé. Hiện nay chưa có tài liệu nào, hay bất cứ ai gặp mặt trực tiếp các nhà huyền học đã đặt ra hệ thống nghĩa và biểu tượng cho Tarot, tuy nhiên có thể thấy sự tương đồng của Tarot và các nội dung khác khi chúng tuân theo thuyết “As above, so below” (Thượng hạ tương liên). Ví như chúng ta có Greater Book of Solomon và Lesser Book of Solomon, vậy thì Major Arcanas (Greater Secrets) sẽ ứng với Minor Arcanas (Lesser Secrets).

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên