Ý Nghĩa Các Lá Bài Tiên Tri Lenormand

Bói Bài Tiên Tri Lenormand, Tarot Việt Nam


Ý Nghĩa Các Lá Bài Tiên Tri Lenormand

Bộ bài Lenormand được phát triển bởi Marie Anne Lenormand, một tiên tri người Pháp sống vào thế kỷ 19. Bộ bài Lenormand có cách giải tương tự những lá bài Tarot và được sử dụng cho việc xem số mệnh và dự đoán tương lai. Một bộ bài Lenormand bao gồm 36 lá với ý nghĩa riêng chuyên biệt. Bộ bài có thể xem theo từng lá hoặc theo sơ đồ trải bài.

Dưới đây là danh sách ý nghĩa các lá bài Petit Lenormand. Bạn có thể chọn vào tên của lá bài để có thêm thông tin chi tiết.

Lenormand 1 Rider Lenormand 2 Clover Lenormand 3 Ship Lenormand 4 House
01 – Rider (9♥) 02 – Clover (6♦) 03 – Ship (10♠) 04 – House (K♥)
Lenormand 5 Tree Lenormand 6 Clouds Lenormand 7 Snake Lenormand 8 Coffin
05 – Tree (7♥) 06 – Clouds (K♣) 07 – Snake (Q♣) 08 – Coffin (9♦)
Lenormand 9 Bouquet Lenormand 10 Scythe Lenormand 11 Whip Lenormand 12 Birds
09 – Bouquet (Q♠) 10 – Scythe (J♦) 11 – Whip (J♣) 12 – Birds (7♦)
Lenormand 13 Child Lenormand 14 Fox Lenormand 15 Bear Lenormand 16 Stars
13 – Child (J♠) 14 – Fox (9♣) 15 – Bear (10♣) 16 – Stars (6♥)
Lenormand 17 Stork Lenormand 18 Dog Lenormand 19 Tower Lenormand 20 Garden
17 – Stork (Q♥) 18 – Dog (10♥) 19 – Tower (6♠) 20 – Garden (8♠)
Lenormand 21 Mountain Lenormand 22 Roadroads Lenormand 23 Mice Lenormand 24 Heart
21 – Mountain (8♣) 22 – Crossroads (Q♦) 23 – Mice (7♣) 24 – Heart (J♥)
Lenormand 25 Ring Lenormand 26 Book Lenormand 27 Letter Lenormand 28 Gentleman
25 – Ring (A♣) 26 – Book (10♦) 27 – Letter (7♠) 28 – Man (A♥)
Lenormand 29 Lady lenormand 30 Lily Lenormand 31 Sun Lenormand 32 Moon
29 – Lady (A♠) 30 – Lily (K♠) 31 – Sun (A♦) 32 – Moon (8♥)
Lenormand 33 Key Lenormand 34 Fish Lenormand 35 Anchor Lenormand 36 Cross
33 – Key (8♦) 34 – Fish (K♦) 35 – Anchor (9♠) 36 – Cross (6♣)

Tham khảo thêm phần Kết Hợp Các Lá Bài Lenormand

 

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *