Lá Eight of Swords – Fantastical Creatures Tarot

Fantastical Creatures Tarot, Tarot Việt Nam


Eight of Swords

Apep của Ai Cập

Lá Eight of Swords - Fantastical Creatures Tarot

Vị thần vĩ đại nhất trong tất cả các vị thần Ai Cập cổ đại là Ra, hay Amun-Ra, thần mặt trời. Tuy nhiên, vào ban đêm khi Ra cưỡi chiếc thuyền mặt trời qua Địa ngục, ông đã gặp nguy hiểm từ Apep, một con rắn quỷ và là kẻ thù vĩnh viễn của ánh sáng. Con rắn giữ mặt trời phát sáng trong miệng, tạo ra nhật thực. Trên lá bài này, ta thấy Apep bị cuốn về những thanh kiếm của nghiệp. Rắn Apep tượng trưng cho năng lượng thiêng liêng thuần khiết, và với thanh kiếm trung tâm, nó đại diện cho sức mạnh của sự chữa lành.

Nghĩa chính: Bạn có quyền kiểm soát một tình huống tế nhị lúc này, nhưng có thể nhanh chóng mất kiểm soát. Sự thận trọng và tài ngoại giao là cần thiết. Bạn có thể cảm thấy không thể thoát khỏi một tình huống khó chịu.

Mục đích: Dùng một cách kín đáo trong các bùa chú khi bạn cần chi phối một ai đó, nhưng không muốn họ biết bạn đang làm như vậy.

Bộ Bài Fantastical Creatures Tarot – Lisa Hunt & D. J. Conway

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Fantastical Creatures Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *