Lá King of Swords – Mystic Faerie Tarot

Mystic Faerie Tarot, Tarot Việt Nam


King of Swords

км

King of Swords tự xem mình là sáng suốt. Thật sự đúng là như thế. Anh ấy có thể tiến vào một vùng tai ách, thảm họa và có thể xây dựng nên cả một thành phố mới trước khi người khác đến và tổ chức một đội quân dọn dẹp. Anh có thể giành chiến thắng một giải đấu cờ, có thể chỉ đạo một trận chiến, hoặc tiếp quản một công ty. Anh ấy có năng lực và làm việc hiệu quả. Đối với anh ấy mà nói, được làm và làm tốt một điều gì đó sẽ mang lại sự thỏa mãn nhiều hơn cả việc được công nhận, dù là riêng tư hay công khai. Tuy nhu cầu trí tuệ của anh cao, nhưng ngược lại nhu cầu về cảm xúc của anh khá thấp. Không biết có phải thế chăng?

Sách Mystic Faerie Tarot – Barbara Moore

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Mystic Faerie Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *