Lá Seven of Swords – Llewellyn’s Classic Tarot

Llewellyn’s Classic Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Seven of Swords

Ý nghĩa lá Seven of Swords trong bộ bài Llewellyn’s Classic Tarot
Ý nghĩa lá Seven of Swords trong bộ bài Llewellyn’s Classic Tarot

Từ khóa: đánh cắp, giải cứu, sự cướp bóc, thiếu chân thực, sự phá hoại, lén lút, kẻ phản bội, gián điệp

Nghĩa ngược: bùng nổ, thất bại của kế hoạch thiếu trung thực, bị bắt tại trận

Biểu tượng:

lều trại phía xa: bỏ lại cộng đồng phía sau

mũ và ủng màu đỏ: được dẫn dắt bởi đam mê

Seven of Swords, ở mức cơ bản nhất, nói về việc lấy đi thứ gì đó khỏi ai đó hoặc nơi nào đó. Hành động này là cướp đoạt hay giải cứu không được thể hiện rõ trên lá bài và thực ra, có thể phụ thuộc vào quan điểm của cá nhân có liên quan. Khi lá bài này xuất hiện, hãy hỏi xem ai đang lấy thứ gì khỏi ai và vì sao. Khi đó, do lá bài có năng lực vạch trần sự lén lút, hãy nhìn xem có cách nào trực diện hơn để giải quyết tình huống không.

Bộ Bài Llewellyn’s Classic Tarot – Eugene Smith, Barbara Moore

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Llewellyn’s Classic Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *