Lá Two of Swords – Llewellyn’s Classic Tarot

Llewellyn’s Classic Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Two of Swords

Từ khóa: cần phải ra quyết định, dữ liệu không đầy đủ, thiếu thực tế, sự từ chối, cảm giác mâu thuẫn, lý trí và tình cảm mâu thuẫn.

Nghĩa ngược: phớt lờ thực tại, từ chối chọn lựa, tự lừa dối bản thân

Biểu tượng:

tay bắt chéo trên tim: không lắng nghe trái tim

bị bịt mắt: dựa vào lý lẽ nhưng không thấy toàn cảnh thực tại

nước: trí tuệ mang tính trực giác

thanh kiếm: khao khát được thấy mọi mặt của vấn đề

Two of Swords là tình huống khó chịu trong đó tình cảm và lý trí mong muốn những điều khác nhau. Bởi lẽ bạn đang thiếu tất cả dữ kiện, hoặc toàn cảnh của vấn đề, nên bạn cần phải dựa vào hoặc là lý lẽ từ những gì đã biết hoặc là lý trí. Bởi vì đây là một thanh kiếm, nên lý lẽ có thể có ưu thế hơn, cũng như khao khát mạnh mẽ muốn biết nhiều hơn trước khi quyết định. Tuy nhiên, vài dữ kiện không được biết đến, vì vậy lý trí của chúng ta có thể phải chấp nhận rằng, lần này, trái tim phải đưa ra chọn lựa.

Bộ Bài Llewellyn’s Classic Tarot – Eugene Smith, Barbara Moore

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Llewellyn’s Classic Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *