Lá Ten of Wands – Llewellyn’s Classic Tarot

Llewellyn’s Classic Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Ten of Wands

Ý nghĩa lá Ten of Wands trong bộ bài Llewellyn’s Classic Tarot
Ý nghĩa lá Ten of Wands trong bộ bài Llewellyn’s Classic Tarot

Từ khóa: gánh nặng, nghĩa vụ, nhiều cơ hội, trách nhiệm, bổn phận

Nghĩa ngược: kiệt quệ về thể chất, sự áp bức, sự bạo ngược, sự khuất phục

Biểu tượng:

mười cây gậy: dự án và cơ hội

sâu và lá: mọi dự án đều đang được theo dõi cẩn thận và bảo vệ

Chắc hẳn bạn còn nhớ cơ hội được hứa hẹn ở lá Ace of Wands? Nó giống như có nhiều cơ hội theo sau, và tất cả chúng đều có vẻ quá tốt đến nỗi khó thể bỏ qua – hoặc có thể là điều gì đó đến cùng với nghĩa vụ hoặc sự ràng buộc theo sau. Ten of Wands, một cách tuyệt đối, nói về việc có quá nhiều điều tốt. Tuy tất cả các dự án có thể đáng ao ước hoặc cần thiết, nhưng chúng quá nhiều. Một số có thể cần được bỏ bớt hoặc không sẽ có nguy cơ bị thiệt hại.

Bộ Bài Llewellyn’s Classic Tarot – Eugene Smith, Barbara Moore

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Llewellyn’s Classic Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *