Lá Five of Wands – Llewellyn’s Classic Tarot

Llewellyn’s Classic Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Five of Wands

Ý nghĩa lá Five of Wands trong bộ bài Llewellyn’s Classic Tarot
Ý nghĩa lá Five of Wands trong bộ bài Llewellyn’s Classic Tarot

Từ khóa: sự cạnh tranh, mâu thuẫn, cuộc tranh cãi, nỗ lực, hội đồng, tính cách mạnh mẽ, quan điểm khác biệt, không mục đích chung, thiếu lãnh đạo

Nghĩa ngược: đấu tranh, hung hãn, sẵn sàng gây phiền toái, chỉ trích không hiệu quả

Biểu tượng:

các cây gậy khác nhau: ý chí hoặc lịch trình cá nhân

tất cả cùng trình độ: ngang bằng hoặc thiếu lãnh đạo/người cầm quyền

Một nhóm làm việc cùng nhau có thể đạt được những điều to lớn, như chúng ta đã thấy trong Three of Pentacles. Tuy nhiên, trong Five of Wands, không có thỏa thuận về điều gì phải làm hoặc cách làm. Mỗi người có một quan điểm. Động não có thể là cách tốt để dẫn đến những ý tưởng khả thi. Việc cạnh tranh có thể mang đến những điều tốt nhất trong con người. Năng lượng hoạt bát đó có thể nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát và dẫn đến sự xung đột kém hiệu quả hơn.

Bộ Bài Llewellyn’s Classic Tarot – Eugene Smith, Barbara Moore

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Llewellyn’s Classic Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *