Lá Six of Wands – Llewellyn’s Classic Tarot

Llewellyn’s Classic Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Six of Wands

Ý nghĩa lá Six of Wands trong bộ bài Llewellyn’s Classic Tarot
Ý nghĩa lá Six of Wands trong bộ bài Llewellyn’s Classic Tarot

Từ khóa: chiến thắng, danh dự, thành tựu, sự công nhận, niềm kiêu hãnh, lễ hội chung, trao thưởng, thành tựu, thành công, chiến thắng

Nghĩa ngược: thất bại, bị lãng quên, thất vọng, sự bẽ mặt, mất danh dự, xấu hổ, tán thưởng công sức của người khác

Biểu tượng:

vòng nguyệt quế: chiến thắng, thành tựu cá nhân

vòng nguyệt quế trên cây gậy: tưởng nhớ đến sự hỗ trợ từ người khác

cưỡi ngựa: một anh hùng

cuộc diễu hành: sự công nhận của công chúng và sự tán dương từ cộng đồng

các cây gậy được cầm trong tay bởi người anh hùng và những người khác: chiến thắng được chia sẻ hoặc được hưởng lợi bởi cộng đồng

Ở đây chúng ta có một cuộc diễu hành cho sự chiến thắng, với công chúng tụ tập để hoan nghênh người anh hùng. Six of Wands hứa hẹn sự công nhận thành công. Tuy thành tựu thuộc về cá nhân, lá bài này nhắc nhở chúng ta rằng không có gì đạt được một mình và rằng tất cả các anh hùng đều được hỗ trợ bằng nhiều cách khác nhau, bởi những người khác nhau và cộng đồng. Kết quả là, chiến thắng của người đó được san sẻ, ở một mức độ nào đó, với tất cả mọi người.

Bộ Bài Llewellyn’s Classic Tarot – Eugene Smith, Barbara Moore

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Llewellyn’s Classic Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *