Lá Nine of Wands – Llewellyn’s Classic Tarot

Llewellyn’s Classic Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Nine of Wands

Ý nghĩa lá Nine of Wands trong bộ bài Llewellyn’s Classic Tarot
Ý nghĩa lá Nine of Wands trong bộ bài Llewellyn’s Classic Tarot
Từ khóa: bảo vệ, chống lại, khả năng chịu đựng, sự trung thành, sức mạnh, kỷ luật, chiến binh bị thương
Nghĩa ngược: sự nghiệp vô vọng, tử đạo, bất trung, chống lại, sự ngoan cố
Biểu tượng:
băng bó: vết thương
tám chiếc gậy phía sau: điều gì đó đáng được bảo vệ
cây gậy để dựa vào: ý tưởng hoặc đức tin mang đến sự hỗ trợ
Tuy tương tự với Seven of Wands theo nhiều cách, nhưng năng lượng lại rất khác ở Nine of Wands. Trong lá bài này, cuộc chiến đang tiếp diễn được một khoảng thời gian và đã phải chịu đựng vết thương. Lá seven (lá bảy) là lá bài chiến tranh; lá bài này là hậu quả. Cuộc chiến có thể đã kết thúc, nhưng như thể chiến tranh không bao giờ có chiến thắng. Dù thương tích và bầm dập, lòng can đảm và sức mạnh vẫn còn đó, và vẫn tồn tại ý nghĩa rằng ngay cả nếu chỉ còn một mình, sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đứng vững.

Bộ Bài Llewellyn’s Classic Tarot – Eugene Smith, Barbara Moore

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Llewellyn’s Classic Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *