Lá Seven of Wands – Llewellyn’s Classic Tarot

Llewellyn’s Classic Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Seven of Wands

Ý nghĩa lá Seven of Wands trong bộ bài Llewellyn’s Classic Tarot
Ý nghĩa lá Seven of Wands trong bộ bài Llewellyn’s Classic Tarot

Từ khóa: chống lại, bảo vệ, sự quả cảm, dung cảm, đứng lên vì đức tin, sự can đảm, kiên quyết, hành động

Nghĩa ngược: sự chống lại, phản ứng thái quá, dễ dàng nổi nóng, tìm kiếm một cuộc chiến

Biểu tượng:

vị thế cao: thứ gì đó đáng đấu tranh

cầm một cây gậy chống lại các cây gậy khác: thực hiện sự lựa chọn

hai chiếc giày khác nhau: hành động tức thì là cần thiết, không có thời gian cho tiểu tiết

Việc đứng ở tư thế đấu tranh luôn có nghĩa là có thứ gì đó đáng để chiến đấu. Seven of Wands ám chỉ điều gì đó cần được bảo vệ. Đã đến lúc đứng lên và đối mặt với tất cả những kẻ đang tiến tới. Năng lượng dữ dội của Wands luôn chỉ ra rằng diễn biến đang thay đổi nhanh chóng, vì vậy không có thời gian để suy nghĩ hay suy xét. Đây là trường hợp biết được điều gì là đúng đắn và tiến đến việc tranh đấu với bất cứ thứ gì hay bất cứ ai khi cần.

Bộ Bài Llewellyn’s Classic Tarot – Eugene Smith, Barbara Moore

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Llewellyn’s Classic Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *