Lá Knight of Swords – Llewellyn’s Classic Tarot

Llewellyn’s Classic Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Knight of Swords

Ý nghĩa lá Knight of Swords trong bộ bài Llewellyn’s Classic Tarot
Ý nghĩa lá Knight of Swords trong bộ bài Llewellyn’s Classic Tarot

Biểu tượng:

ngựa di chuyển nhanh: suy nghĩ rượt đuổi nhau trong tâm trí, hành động nhanh chóng dựa trên suy nghĩ

chim và bướm: sự liên kết với nguyên tố khí, suy nghĩ và lý lẽ

Knight of Swords ám chỉ một người mà hành động của người đó trong tình huống này bị thúc đẩy bởi sự cam kết với một ý tưởng hoặc một cách suy nghĩ. Người này tin tưởng một cách chắc chắn rằng quyết định hoặc đức tin của mình là thứ đúng đắn. Anh ta sẽ sử dụng kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp của mình để thực hiện mọi thứ có thể để vươn xa ý tưởng. Vũ khí của anh là sự tranh luận lý lẽ, trí tuệ, và bằng chứng. Anh được trang bị để dùng chúng phá hủy mọi phe đối lập. Bởi anh di chuyển nhanh, nên anh có thể vụt qua một cách nguy hiểm, thiếu kế hoạch hoặc chiến lược rộng hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể có được sự chú ý của anh ta và buộc anh tập trung vào thứ gì đó, anh ta sẽ chứng minh cho bạn thấy sự vô giá của mình.

Bộ Bài Llewellyn’s Classic Tarot – Eugene Smith, Barbara Moore

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Llewellyn’s Classic Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *