Lá Queen of Cups – Llewellyn’s Classic Tarot

Llewellyn’s Classic Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Queen of Cups

Ý nghĩa lá Queen of Cups trong bộ bài Llewellyn’s Classic Tarot
Ý nghĩa lá Queen of Cups trong bộ bài Llewellyn’s Classic Tarot

Biểu tượng:

nàng tiên cá và vỏ sò: sự liên kết với nước, cảm xúc và tâm hồn

chiếc cốc cầu kỳ: đề cao các mối liên hệ và cảm xúc

Queen of Cups là một người mong muốn phát triển hoặc nuôi dưỡng một mối quan hệ để quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ một người ở một cấp độ cảm xúc trong tình huống này. Bà tham gia hoặc đầu tư một cách cá nhân và cảm tính, nói chung là theo một cách lành mạnh. Bà cảm nhận, cảm giác, hoặc linh tính được nguồn năng lượng trong tình huống. Sự dẫn dắt của bà có thể là vô giá đối với người hỏi và luôn mang bản chất cảm tính, tâm linh và sáng tạo. Lá Queen này nói chung mang tính hữu ích và hỗ trợ và có thể đóng vai trò của một người đỡ đầu.

Bộ Bài Llewellyn’s Classic Tarot – Eugene Smith, Barbara Moore

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Llewellyn’s Classic Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *