Lá Nine of Cups – Llewellyn’s Classic Tarot

Llewellyn’s Classic Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Nine of Cups

Ý nghĩa lá Nine of Cups trong bộ bài Llewellyn’s Classic Tarot
Ý nghĩa lá Nine of Cups trong bộ bài Llewellyn’s Classic Tarot

Từ khóa: điều ước được thực hiện, sự hài lòng, thỏa mãn với cuộc sống, niềm kiêu hãnh, sự hiếu khách, cảm xúc, niềm vui trần tục, niềm hạnh phúc

Nghĩa ngược: quá khoan hồng, thói tự phụ, không hài lòng, ngủ quên trên chiến thắng, sự ích kỷ

Biểu tượng:

            chín cái cốc được trưng ra: niềm kiêu hãnh và sự hài lòng

            các tấm vải phủ những cái bàn: thứ gì đó bị che giấu

Theo truyền thống, đây được cọi là “lá bài mơ ước”. Lão thầy bói sẽ yêu cầu người bói ước một điều, và nếu lá bài xuất hiện trong quá trình đọc bài, nó có nghĩa rằng mong ước sẽ trở thành sự thật. Trong quá trình đọc bài, nó đại diện cho sự hài lòng và thỏa mãn với cuộc sống. Chiếc khăn phủ lên kết cấu trong lá bài hỗ trợ cho các chiếc cốc. Một cuộc sống thỏa mãn về mặt cảm xúc cần làm việc để sáng tạo và duy trì. Ở đây không tập trung vào nỗ lực, mà vào niềm hạnh phúc.

Bộ Bài Llewellyn’s Classic Tarot – Eugene Smith, Barbara Moore

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Llewellyn’s Classic Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *