Lá Knight of Wands – Llewellyn’s Classic Tarot

Llewellyn’s Classic Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Knight of Wands

Ý nghĩa lá Knight of Wands trong bộ bài Llewellyn’s Classic Tarot
Ý nghĩa lá Knight of Wands trong bộ bài Llewellyn’s Classic Tarot

Biểu tượng:

chiếc lông vũ đỏ: dẫn dắt bởi đam mê

con rồng lửa: nguyên tố lửa, làm chủ

ngựa nuôi: mức độ năng lượng cao

Knight of Wands ám chỉ một người mà hành động của người đó trong tình huống này bị kích thích bởi ý chí. Anh có điều gì đó rất đặc biệt muốn đạt được; anh rất muốn có con đường của mình và sẽ không dừng lại để giành được nó. Lá Knight này đam mê thứ gì đó và có thể ức hiếp ai đó theo cách của anh ta. Nếu ý chí của anh ta đồng bộ với ý chí của người hỏi, anh ta sẽ là sức ảnh hưởng có ích. Nếu ngược lại, người hỏi có thể sẽ bị uy hiếp. Sự dữ dội đó thường không duy trì lâu, vì vậy nó có thể chỉ là sự bộc phát năng lượng.

Bộ Bài Llewellyn’s Classic Tarot – Eugene Smith, Barbara Moore

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Llewellyn’s Classic Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *