Lá Eight of Wands – Llewellyn’s Classic Tarot

Llewellyn’s Classic Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Eight of Wands

Ý nghĩa lá Eight of Wands trong bộ bài Llewellyn’s Classic Tarot
Ý nghĩa lá Eight of Wands trong bộ bài Llewellyn’s Classic Tarot
Từ khóa: tốc độ, sự nhanh chóng, sự kiện được đưa vào hành động, du ngoạn, thông điệp, giao tiếp, mọi việc tiến hành trôi chảy, kết quả hợp lý
Nghĩa ngược: mớ hỗn độn, sự lo lắng, trì hoãn, sự nản lòng, đi ngược lại thực tại
Biểu tượng:
những cây gậy thẳng hàng với nhau: sự việc đang chuyển biến trôi chảy
Eight of Wands mang đến tốc độ và sức mạnh cho một lần đọc bài tarot. Sự việc đã được tiến hành và đang tiến về kết cục hợp lý. Thành quả của tình huống sẽ không phải là điều bất ngờ; nó sẽ là điều hợp lý và được mong đợi. Nỗ lực thay đổi hậu quả định sẵn sẽ gây ra sự hỗn độn. Theo truyền thống, lá bài này cũng nói đến những thông điệp và sự giao tiếp, cũng như du ngoạn.

Bộ Bài Llewellyn’s Classic Tarot – Eugene Smith, Barbara Moore

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Llewellyn’s Classic Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *