Lá Eight of Pentacles – Llewellyn’s Classic Tarot

Llewellyn’s Classic Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Eight of Pentacles

Ý nghĩa lá Eight of Pentacles trong bộ bài Llewellyn’s Classic Tarot
Ý nghĩa lá Eight of Pentacles trong bộ bài Llewellyn’s Classic Tarot

Từ khóa: công việc, kỹ năng, sự lành nghề, nghệ thuật, sự cần cù, sự cống hiến, tập trung, động lực, quyết tâm, tiến trình vững chắc, công việc đáng hài lòng, chú ý đến chi tiết

Nghĩa ngược: tay nghề kém, nghiện công việc, công việc nhàm chán, sự nhạt nhẽo

Biểu tượng:

đồng tiền hình sao năm cánh đơn giản: nỗ lực ban đầu

đồng tiền hình sao năm cánh cầu kỳ: kỹ năng chuyên môn

Eight of Pentacles là minh chứng của câu nói thực hành sẽ tạo nên sự hoàn hảo. Nó gợi ý đến một cơ hội phát triển và tăng trưởng về nghệ thuật hay tay nghề của một người. Trọng tâm là sự chú ý vào chi tiết và sự hoàn chỉnh về kỹ thuật. Tuy mục tiêu là tạo ra sản phẩm tốt nhất có thể, nhưng công việc tự nó cũng mang đến sự hài lòng. Sự nhàm chán không phải là vấn đề, đó là nhờ vào niềm vui tìm thấy trong công việc và bởi sự cam kết vững chắc rằng kỹ năng của người đó sẽ được phát triển. Một cách nói khác về lá bài này đó là mọi thứ đáng làm đều xứng đáng được làm tốt.

Bộ Bài Llewellyn’s Classic Tarot – Eugene Smith, Barbara Moore

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Llewellyn’s Classic Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *