Lá Seven of Pentacles – Llewellyn’s Classic Tarot

Llewellyn’s Classic Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Seven of Pentacles

Ý nghĩa lá Seven of Pentacles trong bộ bài Llewellyn’s Classic Tarot
Ý nghĩa lá Seven of Pentacles trong bộ bài Llewellyn’s Classic Tarot

Từ khóa: đánh giá, định giá, phản ánh, đo lường lợi tức trên khoản đầu tư, thu hoạch, phần thưởng, sự đánh giá

Nghĩa ngược: sự thất vọng, cơ hội bị bỏ lỡ, thu hoạch quá sớm, kế hoạch không thành công

Biểu tượng:

cây nho: công việc đang thực hiện

các đồng tiền sao năm cánh: kết quả của công việc

Sau khi đặt nhiều kế hoạch và công việc vào một dự án, đã đến lúc xem xét lại kinh nghiệm. Kết quả có đáp ứng được sự mong đợi không? Những gì mang đến hiệu quả? Những gì không? Những gì có thể được thực hiện trong tương lai để cải thiện quá trình? Điều này áp dụng vào những dự án hữu hình, tất nhiên, nhưng cũng có thể được áp dụng vào các khía cạnh vô hình của cuộc sống. Ví dụ, liệu hành động thực hiện trong một mối quan hệ có mang lại kết quả như mong đợi không?

Bộ Bài Llewellyn’s Classic Tarot – Eugene Smith, Barbara Moore

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Llewellyn’s Classic Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *