Lá Three of Pentacles – Llewellyn’s Classic Tarot

Llewellyn’s Classic Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Three of Pentacles

Từ khóa: làm việc nhóm, sự sáng tạo, công việc kỹ năng, tạo ra thứ gì đó giá trị, đóng góp vào một công việc đáng giá, khả năng nổi bật

Nghĩa ngược: thiết kế không bị ảnh hưởng bởi hội đồng, công việc vô nghĩa, không trút được gánh nặng của bạn, không thực hiện tốt nhất khả năng của bạn, đóng góp bị phớt lờ

Biểu tượng:

bức tượng điêu khắc: sự diễn tả hữu hình của ý tưởng sáng tạo

trong nhà thờ: làm việc cùng nhau vì điều tốt đẹp hơn

người phụ nữ: trực giác và sự sáng tạo

người đàn ông: lý trí và kế hoạch

nhà điêu khắc: kỹ năng thể chất

nhà điêu khắc leo thang: sử dụng kỹ năng để thực hiện mục tiêu cao hơn

hoa và dấu thập: hợp nhất khả năng để biến cảm hứng thành hiện thực

Khi nguồn cảm hứng được lên kế hoạch xuất sắc và được thể hiện bằng đôi tay tài ba, kết quả luôn vượt bậc. Khi ba yếu tố này cùng đạt được mục đích cao hơn, kết quả luôn xuất chúng. Three of Pentacles có thể đại diện cho việc đạt được kết quả khi làm việc nhóm hoặc ám chỉ rằng một người tận dụng cả ba yếu tố trong sự sáng tạo của họ. Bất kể là tập hợp hay đơn lẻ, chu kỳ của nguồn cảm hứng được hiện thực hóa đã hoàn thiện.

Bộ Bài Llewellyn’s Classic Tarot – Eugene Smith, Barbara Moore

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Llewellyn’s Classic Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *