Lá Six of Pentacles – Llewellyn’s Classic Tarot

Llewellyn’s Classic Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Six of Pentacles

Ý nghĩa lá Six of Pentacles trong bộ bài Llewellyn’s Classic Tarot
Ý nghĩa lá Six of Pentacles trong bộ bài Llewellyn’s Classic Tarot

Từ khóa: từ thiện, sự công bằng, món quà, biếu tặng, tài trợ, học bổng, khoản vay, đánh giá có lý, thuế, phí, san sẻ sự giàu có, hỏi xin giúp đỡ

Nghĩa ngược: từ chối khoản tài trợ hoặc khoản vay, thuế phí bất công, từ chối hỏi xin hoặc chấp nhận sự hỗ trợ, không thể giúp khi được nhờ

Biểu tượng:

người doanh nhân giàu có: quyền lực kết nối với nguồn lực có sẵn

những người hành khất: người cần nguồn lực

chiếc cân: đánh giá hoặc quá trình liên quan để nhận được nguồn lực

Sự giàu có được tái phân phối theo nhiều cách. Six of Pentacles bao gồm hầu hết các phương pháp đó (như từ thiện, vay, tài trợ, v. v…) ngoại trừ thu nhập kiếm được. Nếu nguồn lực được cần đến, chúng có sẵn cho những ai sẵn sàng vượt qua quá trình cần thiết. Lá bài không nói rằng yêu cầu sẽ tự động được tài trợ. Ai đó có quyền hành hoặc sự sở hữu sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Bộ Bài Llewellyn’s Classic Tarot – Eugene Smith, Barbara Moore

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Llewellyn’s Classic Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *