Lá Three of Swords – Cat's Eye Tarot

Cat's Eye Tarot, Tarot Việt Nam


Three of Swords

Lá Three of Swords - Cat's Eye Tarot

Từ khóa: Đau khổ, cô đơn, phản bội

Những dấu chân in trên tuyết cho ta thấy nàng mèo này đã cố tìm kiếm thức ăn, nhưng túp lều đã bị bịt kín và gia đình đã biến mất. Nàng ta vẫn còn trẻ dại, thiếu kinh nghiệm tự săn mồi cho chính mình. Trong tương lai, nàng ta sẽ không dễ dàng tin tưởng con người như vậy nữa. Nàng ta sẽ đến vì thức ăn nhưng sẽ giữ lại trái tim của chính mình.

Trong một trải bài: Lá này là sự nhắc nhở về cảm giác tổn thương, niềm tin bị phản bội, và cuộc sống có thể trở nên cực kỳ cô đơn vào lúc này. Đây là một lời cảnh báo. Đừng để bản thân bạn phụ thuộc quá vào người khác. Cũng đừng làm những người phụ thuộc vào bạn phải thất vọng.

Sách Cat’s Eye Tarot – Debra Givin

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Cat’s Eye Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *