Điểm khác nhau của bài Tarot tối và bài Tarot sáng?

Hỏi Đáp


[Hỏi] Bài Tarot “tối” sẽ huyền bí hơn và bói chính xác hơn bài Tarot “sáng”?

[Đáp] Sai. Mặc dù những bộ bài Tarot “tối” trông có vẻ huyền bí hơn những bộ bài có khuynh hướng “sáng”, nhưng điều này không đồng nghĩa rằng một bộ Tarot về ma cà rồng sẽ hiệu quả hơn một bộ Tarot về thần tiên. Trên thực tế, những bộ bài truyền thống như Rider Waite Tarot, Thoth Tarot đều không phân định rõ bài sáng hay tối; chỉ có những bộ Tarot hiện đại sau này vốn được thiết kế theo chủ đề thể hiện sao cho phù hợp với chủ đề tổng thể mà thôi. Nếu bạn thích Shadowscapes Tarot hơn Deviant Moon Tarot, vậy thì hãy cứ chọn Shadowscapes Tarot bất kể đây là một bộ bài “sáng”. Những quan điểm tương tự như bài vẽ phác thảo thủ công sẽ bói chính xác hơn so với bài vẽ trên vi tính cũng không chính xác. Mọi bộ bài Tarot đều có công dụng như nhau và mức độ huyền bí cũng không khác biệt nhau. Việc chọn bộ bài theo chủ đề cụ thể ra sao hoàn toàn tùy thuộc vào người sử dụng.

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên