Lá Knight of Pentacles – After Tarot

After Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


The Knight of Pentacles

Ý nghĩa lá Knight of Pentacles trong bộ bài After Tarot
Ý nghĩa lá Knight of Pentacles trong bộ bài After Tarot

Knight of Pentacles thường không phù hợp với quan niệm xưa của mọi người về các lá Knight. Anh ta không di chuyển nhanh, anh ta cũng chẳng hay tán tỉnh; ngược lại, khi nghỉ ngơi trong suốt cuộc hành trình, anh thường đứng ở sau để chăm sóc cho những người lính canh biên giới của vương quốc. Theo nguyên tố, Knight of Pentacles đại diện cho sự kết hợp yên bình giữa lửa với đất. Theo chiêm tinh, Knight of Pentacles đại diện cho cung đất linh hoạt – Xử Nữ, điều đó khiến anh cẩn thận và tận tâm.

Bộ Bài After Tarot – Pietro Alligo, Corrine Kenner, Giulia F. Massaglia

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài After Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên