Lá Seven of Pentacles – Fantastical Creatures Tarot

Fantastical Creatures Tarot, Tarot Việt Nam


Seven of Pentacles

Thạch tượng quỷ

Lá Seven of Pentacles - Fantastical Creatures Tarot

Ý nghĩa bí truyền của từ Thạch tượng quỷ được rút ra từ không khí, thứ mà đức tin thần bí được lấp đầy bởi năng lượng tâm linh. Những người biết phép màu của việc khai thác nguồn năng lượng này có thể dùng nó trong ma thuật.

Một trong những sức mạnh phi thường nhất của thạch tượng quỷ là khả năng hấp thu năng lượng tiêu cực từ con người và bầu khí quyển, chuyển hóa thành năng lượng tích cực, và thải hồi vào không khí. Đồng tiền trên lá bài này biểu thị sự ảnh hưởng mang tính bảo vệ của thạch tượng quỷ.

Nghĩa chính:  Bạn sẽ đạt được lợi nhuận tài chính từ công việc chăm chỉ của bạn.

Mục đích: Dùng để chuyển hóa năng lượng tiêu cực thành tích cực, điều đó sẽ thu hút vận may.

Bộ Bài Fantastical Creatures Tarot – Lisa Hunt & D. J. Conway

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Fantastical Creatures Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *