Lá Six of Swords – Cat's Eye Tarot

Cat's Eye Tarot, Tarot Việt Nam


Six of Swords

Lá Six of Swords - Cat's Eye Tarot

Từ khóa: Buồn tẻ, phục hồi, di chuyển

Một cô mèo Himalaya nằm yên lặng trong chiếc chuồng của mình. Dù cánh cửa mở rộng, nàng ta vẫn không cố thử thoát ra. Một con mèo trong chuồng không còn thực hiện được bất kỳ hành động gì. Mèo không có xu hướng tìm sự giúp đỡ khi chúng không thấy khỏe. Chúng chọn cách rút lui hơn là than phiền.

Trong một trải bài: Những suy nghĩ và hành động của bạn sẽ ảnh hưởng cảm giác của chính bạn. Đây là lúc bắt đầu một con đường mới. Luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm – bạn chỉ phải tìm đường đi tới đó. Hãy nhìn cuộc sống dưới một góc độ mới. Hãy chấp nhận khi người khác đề nghị giúp đỡ.

Sách Cat’s Eye Tarot – Debra Givin

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Cat’s Eye Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *