Lá XVI. The Tower – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


XVI – The Tower

194_16

Liên kết với Mars (Hỏa Tinh). Gắn liền với việc chữa lành, đổi mới và phá hủy lề thói cũ. Nếu chúng ta không giải thoát bản thân mình, áp lực sẽ chồng chất đến khi thứ gì đó gãy đổ. Tower của Babel chỉ ra những lời nói sai lệch, sự hỗn loạn, hoặc đối mặt sự thật. Sự soi sáng giải thoát chúng ta khỏi ảo tưởng và soi sáng trí tuệ, giải đáp bí ẩn và cấu trúc. Lửa thiêu rụi những hình thức cũ kỹ và những thứ vô ích. Con mắt của Horus gợi nhớ về vị thần nhận thức, nhận biết và thấu thị của Ai Cập. Ký tự Hebrew Pei là biểu tượng của cái miệng, và đại diện cho sự giao tiếp.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *