Wisdom of Golden Path

Bài Oracle, NXB US Games


Wisdom of Golden Path

Tác giả: Toni Carmine Salerno, Yuehui Tang

Phát hành: U.S. Games Systems

Bao gồm: Deck 45 lá + Companion

Giá: 700,000đ

Mua Wisdom of the Golden Path

Những thông điệp sâu sắc cùng với những hình ảnh tuyệt đẹp sẽ giúp bạn vượt qua được vấn đề của mình và cho phép bạn thấy được những điều kỳ diệu từ một khía cạnh cao hơn. Sách hướng dẫn đi kèm giải thích và mô tả một cách rõ ràng cách thức để tiếp nhận sự hướng dẫn về hiện tại và tương lai, cũng như cách tạo ra những lần đọc chính xác nhất. Bộ bài Wisdom of the Golden Path sẽ dẫn bạn đi trên một cuộc hành trình chuyển đổi tích cực dành cho chính bạn và giúp bạn tái khám phá cái tôi chân thực của mình. Mỗi thông điệp sẽ theo sau bởi một hình ảnh tích cực được thiết kế để giúp bạn tận dụng được tiềm năng tối đa của mình.

Bộ bài Oracle gồm 45 lá và một sách hướng dẫn 75 trang.

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên