Lá 6 of Air – Book of Shadows Tarot (As Above)

Book of Shadows Tarot - As Above, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


6 of Air

Ý nghĩa lá 6 of Air trong bộ Book of Shadows Tarot - As Above

Six of Air: Sự Thân Thuộc

Các phù thủy có một mối liên kết sâu sắc và đặc biệt với tự nhiên, bao gồm động vật. Và, như với tự nhiên, chúng ta cũng có rất nhiều điều cần học hỏi từ các sinh vật anh em của chúng ta. Cũng như vậy, chúng ta nhận ra sự tồn tại của các thế giới khác ngoài thế giới thực tại và đã làm quen với các sinh vật không được cho là động vật “thật”, nhưng lại tồn tại ở một hình thái nào đó. Có rất nhiều mức độ về mối quan hệ mà chúng ta có thể có với động vật, vì chúng có thể là những sinh vật thực hoặc về mặt linh hồn.

Động vật đóng vai trò của linh vật, linh hồn dẫn dắt, sức mạnh và sự thân thuộc. Toàn bộ các khía cạnh này đều mang những điểm khác nhau và những điểm giống nhau và những định nghĩa cũng sẽ khác nhau giữa các hình thức thực hành và con đường tâm linh khác nhau. Tuy nhiên, chúng có hai điểm chung, đó là chúng ta có thể học hỏi những động vật này và lấy nguồn năng lượng từ chúng. Những người thực hành có thể hình thành các mối quan hệ sâu sắc và kéo dài với các con vật quyền lực hoặc người dẫn dắt tâm linh của họ, còn không thì những con đường của họ sẽ chỉ giao nhau một lúc ngắn.

Dù chúng ta gọi con vật đồng hành đặc biệt của chúng ta là một người dẫn dắt hay một người thân thuộc, dù cho chúng ta tương tác với chúng trên cõi trần gian hay bất cứ cõi nào, thì chúng ta cũng đều hướng về chúng vì rất nhiều điều, bao gồm sự dẫn dắt, định hướng, sự hỗ trợ về đạo đức, quan hệ đồng hành, sức mạnh, sự thấu hiểu và sự chữa lành.

Lá Six of Air chỉ ra rằng ta hãy tin cậy vào hoặc thắt chặt mối quan hệ của chúng ta với con vật trợ giúp chúng ta. Trong trường hợp này, sự sáng suốt, sự dẫn dắt hoặc khả năng chữa lành của chúng đều cần thiết. Một sự dẫn dắt từ động vật sẽ mang đến một thông điệp quan trọng.

Mặt tối của lá bài này chỉ ra rằng có một sự dẫn dắt từ động vật mà chúng ta vẫn chưa gặp hoặc có một vài sự giúp đỡ từ bên ngoài mà chúng ta đã bỏ mặc không lắng nghe.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – As Above (Barbara Moore, Gregorz Krisinsky)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – As Above

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *