Lá Eight of Swords – Tarot of Trees

Tarot of Trees, Tarot Việt Nam


Eight of Swords

eightofswords_lg

Tám thanh kiếm bao quanh cái cây bị bịt kín. Đất bên dưới cằn cỗi và khô hạn.

Ý nghĩa:

Eight of Swords nói về sự bất lực, hạn chế, và nhầm lẫn. Trong lá bài này, cái cây bị bịt lại và bị ràng buộc (một cách tượng trưng) và đơn độc, bị bao quanh những thanh kiếm ở mọi phía. Tình huống này có thể là kết quả của những việc ngoài tầm kiểm soát, nhưng thường thì trong trường hợp của Eight of Swords đó là việc tự áp đặt bản thân. Có lẽ bạn cảm thấy bị mắc bẫy bởi hoàn cảnh, cảm thấy rằng mọi việc bạn làm đều vô nghĩa, hoặc lựa chọn ở lại trong một tình cảnh tồi tệ. Bạn có thể cảm thấy mình là nạn nhân và đang chờ được giải cứu. Lá bài này nhắc nhở bạn rằng bạn vẫn còn có khả năng để thay đổi tình thế của bạn. Mặc dù thoát ra khỏi cái bẫy này không dễ dàng, nhưng nhờ có tư duy logic, suy nghĩ cẩn trọng, và một mục tiêu rõ ràng, bạn có thể thoát ra khỏi những gì đang trói buộc bạn.

Sách Tarot of Trees – Dana Driscoll

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Trees

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *