Lá Knight of Swords – Tarot of Trees

Tarot Việt Nam


Knight of Swords

knightofswords_lg

Knight of Swords cầm thanh kiếm trên cành của nó, sẵn sàng tấn công bất cứ hoặc mọi kẻ thù.

Ý nghĩa:

Knight of Swords, như các lá Knight khác, là lá bài với hai mặt đối lập: một tốt và một xấu. Lá bài nói về hành vi xâm lược và trực tiếp qua việc sử dụng logic thuần túy. Một mặt, lá bài này đại diện cho một người thành thật, trung thực, và thẳng thắn trong giao tiếp cũng như hành vi. Mặt khác, người này có thể rất cùn, thể hiện sự không thận trọng, hoặc không khéo léo. Knight luôn hành động thẳng thắn, rõ ràng, và chắc chắn, nhưng cũng có khi hống hách, vụng về, và áp đặt quan điểm hoặc vị thế của mình lên người khác. Knight luôn nắm chắc kiến thức, những ý tưởng, và đức tin của mình; nhưng đồng thời cũng rất bảo thủ, tin rằng anh ta luôn đúng, và chỉ trích quá nhiều hoặc vô cảm. Knight of Swords là bậc thầy tư duy và trí tuệ và luôn có thể tách bạch giữa thực tế và tình cảm. Nhưng mặt khác của điều này là anh ta luôn thiếu quan tâm, thiếu cảm xúc, quá lạnh lẽo và xa cách, và thậm chí chặt đứt mọi cảm xúc của mình. Khi bạn rút ra lá bài này, bạn cần hỏi bản thân – liệu rằng Knight of Swords khiến cho mọi hoàn cảnh tốt hơn hay tệ đi? Bạn có nên dựa vào tính chất tốt đẹp của lá bài này không hay bạn nên giảm thiểu đi những tính chất tiêu cực của nó?

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *