Lá Eight of Wands – Tarot Illuminati

Tarot Illuminati, Tarot Việt Nam


Eight of Wands

Đỉnh cao tham vọng

Lá Eight of Wands trong bộ bài Tarot Illuminati

“Không có gì tốt hơn trên thế giới này bằng việc để ước mơ và tham vọng của ngươi được cất cánh tự do. Không có gì hoàn hảo hơn việc được giải thoát khỏi nghi ngờ và mâu thuẫn, sự bất hòa và khó khăn, để hợp đà cùng ý chí và mang thành công đến gần hơn. Ôi, để là một tâm hồn tự do, để hít thở không khí trong lành, để tạo nên những vết tích dài trên lãnh thổ không đặc quyền! Nhưng hãy chú ý, hỡi kẻ du hành thông thái: một khi ngươi bắt đầu tiến vào con đường dũng cảm này, ngươi không được chùn bước và không được dừng lại. Người sẽ có mọi thứ hoặc không là gì cả, không có nửa vời. Hãy đặt mục tiêu cao nhất… nhắm đến những vì sao, và ai biết ngươi có thể tìm thấy mình ở đâu.”

Chủ đề & Nội dung

Mục tiêu và mục đích cao nhất; đặt mục tiêu cao; tiến triển nhanh chóng; thành tựu bất ngờ; sự thúc đẩy đang đạt được; tự do suy nghĩ và khao khát; trao tất cả năng lượng của ngươi vào nhiều dự án; cố gắng nắm lấy thành công của chính ngươi.

Sách Tarot Illuminati – Kim Huggens

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Tarot Illuminati

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *