Lá King of Pentacles – After Tarot

After Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


The King of Pentacles

Ý nghĩa lá King of Pentacles trong bộ bài After Tarot
Ý nghĩa lá King of Pentacles trong bộ bài After Tarot

King of Pentacles đang chào đón một chú bò tót bằng cách đội lên đầu chú một đồng vàng. Chú bò cúi đầu đáp lễ. Những biểu tượng mang tính đất vây quanh vị vua càng củng cố hơn mối liên kết của ông với nguyên tố mà ông nắm giữ. Ngai vàng của ông là một khối to thô được xử lý bằng phương pháp đục đẽo, có được độ nặng và khó lay chuyển tựa như bản thân nguyên tố đất. Ông ta cũng được bao bọc bởi những dây nho, dấu hiệu của sự giàu có, trù phú và thỏa mãn về vật chất. Theo nguyên tố, King of Pentacles thể hiện sự kết hợp đầy gió bụi của đất và khí. Theo chiêm tinh, King of Pentacles đại diện cho cung đất kiên định – Kim Ngưu, cung của sự ổn định, thoải mái và hài lòng; tất cả những điều đó khiến ông trở thành một vị quân vương vững chải và đáng tin cậy.

Bộ Bài After Tarot – Pietro Alligo, Corrine Kenner, Giulia F. Massaglia

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài After Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *